6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GENIUSS LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bilgilendirmenin   devamında  GENIUSS LOJİSTİK  adı   ile   anılacaktır) tarafından ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, faaliyette bulunduğu Elektronik Taşınabilir Cihaz pazarlama ve satış alanında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3.ncü Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimin sunulması, Size daha iyi bir hizmet sunumu gerektirmiştir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar, Ticaret Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili bakanlıklar, ithal edilen ve satışı, teknik ve bakım servisi yapılan ürün üreticisi, ithalatçısı, distribütör şirketleri, yasal mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirket, kamu tüzel kurum ve kişileri, ile aramızda hakim-bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımız, işbirliği ve tedarik ettiğimiz şirket ve program ortağı bulunduğumuz kuruluş ve şirketlere, şirketimiz içinde çalışanlar ile paylaşılacaktır. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler sadece satış, bakım ve servis faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup, kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı ve makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.

GENIUSS LOJİSTİK, size sunmuş olduğu Elektronik taşınabilir cihaz pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; grup şirketleriyle, Sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistans firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, bayileriyle ve pazarlama ve satış hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.

Kurumsal Güvenlik

  • Web sayfalarımızda yer alan bilgi, doküman, fotoğraf, video, görüntü, metin vb. tüm içerik izinsiz kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.
  • Web sayfalarımızda yer alan ve mevzuat uyarınca (5846 sayılı Kanun m.1/B-a) “eser niteliği taşıyan tüm içerik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ile uluslararası hukuk ilkeleri kapsamında olup, korunmaktadır.
  • Web sayfamızdaki içerikler, hiçbir koşulda ticari amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
  • Bu şartlara uymayanlar ya da aykırı hareket edenler hakkında 5846 sayılı yasa kapsamında hukuki ve cezai işlem yapılır.

Gizlilik Politikası

Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulmasına azami özen gösteriyoruz; zaten bu gizlilik politikamızı da (“Gizlilik Politikası”) sizlerin Web Sitemizin nasıl çalıştığını ve kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz. Gizlilik Politikamız oldukça açıktır: Siz gönüllü olarak vermedikçe, web sitemizde hiçbir şekilde kişisel tanımlayıcı özel bilgi toplamıyoruz. Kişisel tanımlayıcı özel bilgi ile herhangi bir bireyi özel olarak tanımlayan bilgileri kastediyoruz. Bu gizlilik beyanı hangi koşullar altında kişisel bilgiler topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı, verdiğiniz bilgileri nasıl kullanmamızı istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikasında da ortaya konulduğu gibi, Web Sitemizi kullanarak bilgi toplamamıza ve bu bilgileri kullanmamıza rıza göstermiş oluyorsunuz. Bu Gizlilik Politikasının yalnızca çevrimiçi eylemler için geçerli olduğuna dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Toplanan Bilgilerin Türü

Web Sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, Web Sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgileri toplayabilir ve bu bilgileri depolayabiliriz. Bu durumda sizin izninizi almak durumundayız. Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi toplamak ve işlemekten amacımız, bizden istediğiniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmektir. Bunları yapmamızı istiyorsanız, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için hakkınızdaki bilgileri kullanacağız. Öyleyse, Web Sitemizde bu amaçlar için toplayacağımız bilgi alanlarında bu durumu sizlere belirteceğiz. Buradaki özelliklere ya da hizmetlere erişmek için kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekiyorsa, size bu bilgileri nasıl kullanacağımızı açıkça bildireceğiz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi diğer şahıslara satmayacağız, takas etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız. Ancak, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için diğer GENIUSS LOJİSTİK işleri ya da bağlı kuruluşlarıyla, bayileriyle, yüklenicileriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek, teslimat hizmetleri desteği verenler ve finansman kuruluşları), (ii) bu sitenin, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak, veya (iii) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir. Ayrıca, Web Sitelerimizin kullanılması esnasında tarafımıza verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yaptığımıza göre, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretmek için sizden aldığımız bilgileri diğer bireylerden aldığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Toplam ve istatistiksel veriler kişisel niteleyici bilgileri içermez. Bu bilgileri erkek ve kadın ziyaretçi yüzdesi veya belirli bir yaş grubundaki ziyaretçi yüzdesi gibi sitemizin içeriğini geliştirecek istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tanımlamayan ya da özel bireyleri rahatsızlıklarla veya koşullarla, birleştiremeyen bu anonim ve toplam ya da istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Kullanım Koşulları

Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. GENIUSS LOJİSTİK’in herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümlülüğü olmaksızın, değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur. İşbu metinde geçen GENIUSS LOJİSTİK ibaresi, ana faaliyet alanı saat, gözlük, parfüm, çanta vb. moda ürünleri olan bir pazarlama ve satış kurumunun tanıtımına zemin oluşturan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.

Genel İlkeler

GENIUSS LOJİSTİK internet sitesini kullanıcı/ziyaretçi sıfatıyla kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.

GENIUSS LOJİSTİK internet sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, sitede yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü yahut GENIUSS LOJİSTİK logosu ile ana sayfa ve alt bölümünün GENIUSS LOJİSTİK dışında başka internet sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın GENIUSS LOJİSTİK’in sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil olmak üzere her türlü içerikten, internet ortamının genel teamülleri gereği sorumluluk ve yetkisinde olmadığı müddetçe GENIUSS LOJİSTİK’in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu hususu internet sitesine giren her bir kullanıcı ve/veya üyeler siteye girdiği andan itibaren kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENIUSS LOJİSTİK sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. GENIUSS LOJİSTİK sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

GENIUSS LOJİSTİK sayfalarında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551, 554,555,556 sayılı Sınai Haklara ilişkin KHK.de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum yapılamaz.

GENIUSS LOJİSTİK sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir.

Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez.

Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz.

GENIUSS LOJİSTİK, internet sayfasındaki işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu nedenle kullanıcı/üyelerden sitenin kullanım koşullarının düzenlendiği bu sayfasına periyodik olarak bakılmalıdır.

GENIUSS LOJİSTİK, internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olmakla beraber doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde GENIUSS LOJİSTİK tarafından garanti edilmemektedir.

Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar öncelikle GENIUSS LOJİSTİK ve site çalışanları tarafından incelenecektir. Site çalışanları tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır.

Her halde, 3 madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcı/üyeler tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, GENIUSS LOJİSTİK sorumlu değildir.

GENIUSS LOJİSTİK, yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. GENIUSS LOJİSTİK yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir.

Kullanıcı/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları GENIUSS LOJİSTİK tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GENIUSS LOJİSTİK erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan GENIUSS LOJİSTİK sorumlu değildir. Buna karşılık; kullanıcılar/üyeler de virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği GENIUSS LOJİSTİK’e iletmeyeceklerdir.

Kullanıcı/üyeler; anılan içeriğin yüklenmesi sonucunda 3 kişilerin kişisel haklarını, gizlilik haklarını ve/veya yayın haklarını ya da her türlü fikri ve sınaî haklarını zedelememek adına GENIUSS LOJİSTİK’e iletecekleri içeriklere ilişkin olarak ilgili hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı/üyeler; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3 kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir.

Kullanıcı/üyelerin sistemden kendi özel bilgisayarlarına bilgi indirebilmesi, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. İnternet sitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir.

GENIUSS LOJİSTİK sitesindeki bağlantılar (linkler) sizi www.geniuss.com.tr portalinin dışına götürebilir. GENIUSS LOJİSTİK bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk Kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir ve www.geniuss.com.tr bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.